Usługi

Kontrobserwacja

Kontrobserwacja

2000 zł. przy czym za jeden dzień uznajemy od 8 do 10 godzin

obserwacja Zleceniodawcy  w celu ustalenia, czy jest obserwowany na zlecenie osób trzecich z sektora prywatnego lub państwowego.