Usługi

Daktyloskopia. Ekspertyzy dokumentów i pisma.

Daktyloskopia. Ekspertyzy dokumentów i pisma.

Daktyloskopia to najstarszy i najbardziej znany dział kryminalistyki. Do podstawowych zadań daktyloskopii należy identyfikacja osób na podstawie zabezpieczonych śladów daktyloskopijnych.
Nasze biuro współpracuje z ekspertami z dziedziny kryminalistyki, które posiadają uprawnienia biegłych sądowych. Oferujemy zatem sporządzanie ekspertyz kryminalistycznych z zakresu różnych specjalności. Polecamy w szczególności badania różnego rodzaju dokumentów w kierunku autentyczności pisma, pieczęci, identyfikacji osób np. po śladach linii papilarnych.