O nas

Uprawnienia

Uprawnienia

Działamy na podstawie licencji detektywistycznej wydanej przez Komendę Wojewódzką Policji.
Wszelkie czynności wykonywane są na podstawie Ustawy z dnia 6 lipca 2001 r o usługach detektywistycznych (Dz. U. z dnia 15 lutego 2002 r.). Posiadamy wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie usług detektywistycznych Nr RD-96/2015.